"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość zadania: 4.067.423,72 zł

Wartośc dofinansowania: 2.177.240,00 zł

Facebook