"Ryby, miody, wina - tak piękna jest Cieszyńska Kraina"

2018-05-21 13:16
Galeria

  

Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” realizuje operację polegająca na organizacji imprezy kulturalnej promującej lokalne produkty pn. „Ryby, miody, wina – tak piękna jest Cieszyńska Kraina”. Operacja jest współfinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy !!

Facebook