" Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Dębowiec poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowościach Dębowiec i Ogrodzona oraz poprzez adaptację przepompowni ścieków w gminie do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRSM"

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość zadania: 1.212.151,58 zł

Wartość dofinansowania: 739.116,00 zł

Facebook