APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY DĘBOWIEC W SPRAWIE GRYPY PTAKÓW HPAI

2017-02-28 14:06

Uwaga na grypę ptaków HPAI
(ptasia grypa)

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.
Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane

2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich

3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20.12.2016r.
należy zgłaszać fakt posiadania drobiu/ptaków (z wyłączeniem ptactwa stale utrzymywanego w budynkach mieszkalnych). Zgłoszenia można dokonać  w formie pisemnej osobiście 
w Urzędzie Gminy Dębowiec (ul. Katowicka 6, parter pok. nr 1), poprzez e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl lub u Sołtysów.

HODOWCO!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu: zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

 

 

Facebook