Badanie - URZĄD STATYSTYCZNY w KATOWICACH - uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach 1-20.07.2017 r.

2017-07-03 10:38

 

 

 

cid:image001.gif@01D18120.D8E15E40

              URZĄD STATYSTYCZNY    

                   w KATOWICACH

 

 

40-158 KATOWICE, ul. Owocowa 3

 

 

 

Tel. 032 779 12 00, fax 032 779 13 00, 032 258 51 55, e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

 

 

 

 

 

        I N F O R M U J E

 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 20 lipca 2017 r. na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w II kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie
do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest  na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Kontakt.htm

a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm  

 

               Prosimy o zamieszczenie informacji o badaniu na stronie internetowej.

 

 

Facebook