Informacja dotycząca terminów składania wniosków na fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne oraz stypendium szkolne

2017-07-25 14:30

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne oraz stypendium szkolne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego „500+”na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 1 sierpnia 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, iż zmieniono okresy rozpatrywania wniosków składanych w kolejnych miesiącach nowego okresu świadczeniowego 2017/2018, tj:

- złożone do31 sierpnia rozpatrywane do 31 października,

- złożone od 1 do 30 września rozpatrywane do 30 listopada,

- złożone od 1 do 31 października rozpatrywane do 31 grudnia,

- złożone od1 do 30 listopada rozpatrywane do 31 stycznia 2018 roku,

- złożone od 1 do 31 grudnia rozpatrywane do 28 lutego 2018 roku.

Warunkiem wypłacenia we wrześniu i październiku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych) jest dostarczenie do 9 września zaświadczenia ze szkoły.

 

Wnioski na stypendium szkolne składać można w terminie od 15 sierpnia do 15 września 2017 roku.

 

Wymienione wnioski oraz szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu, w godzinach urzędowania (pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-16.30, pt. 7.30-14.30) oraz na stronie internetowej: www.debowiec.cieszyn.pl w zakładce: pliki do pobrania.

Facebook