Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Dębowiec na 2018 rok

2017-09-01 13:55

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 54/IX/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - Wójt Gminy Dębowiec informuje o możliwości składania wniosków do budżetu Gminy Dębowiec na 2018 r.

Wnioski mogą składać mieszkańcy, organizacje, związki wyznaniowe i inne podmioty z terenu Gminy Dębowiec oraz radni.

Wnioski należy składać do dnia 20 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Dębowiec (biuro podawcze).

 

Facebook