Informacja w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017r.

2017-04-03 11:23

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo oświatowe Rada Gminy dostosowuje sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
W przypadku naszej gminy Rada nie podjęła tej uchwały. W związku z tym gimnazjum wygasa z mocy prawa, a szkoła podstawowa przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową. W przypadku Gminy Dębowiec Szkoła Podstawowa w Dębowcu staje się ośmioletnią szkołą podstawową, a szkoły filialne w Iskrzyczynie, Ogrodzonej
i Simoradzu  pozostają sześciooddziałowe. Uczniowie filii będą uczęszczali w swoich szkołach do klasy  I-VI, a do klasy VII i VIII zostaną dowiezieni przez Gminę do Dębowca tak jak to działo się w przypadku gimnazjum. Umiejscowienie klas VII i VIII w Dębowcu związane jest z posiadanymi pracowniami fizyko-chemicznymi, komputerowymi,  a także  infrastrukturą sportową. Wszystkie szkoły filialne  na dzień dzisiejszy mają w pełni wykorzystany zasób pomieszczeń i wprowadzenie w tych szkołach ośmiu klas skutkowałoby dużymi kosztami doposażenia, a także wprowadzeniem zmianowości nauczania czego chcielibyśmy uniknąć. W szkołach filialnych nie posiadamy odpowiednio przystosowanych sal do nauki chemii, fizyki, informatyki, a lekcje wychowania fizycznego odbywają się w salach lekcyjnych przystosowanych do zajęć w-f. Z korzyścią więc dla dzieci będzie kontynuacja nauki w Dębowcu.

Facebook