INFORMACJE DLA PRODUCENTÓW I HODOWCÓW ŚWIŃ

2018-03-15 11:18


W załącznikach informacje dotyczące:
ASF - bioasekuracja - zasady czyszczenia i dezynfekcji
ASF  -  postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika
ASF - apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
ASF - wymogi dotyczące zabezpieczenia gospodarstwa

Facebook