Urząd Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
33 856 22 85
33 856 22 41
33 853 38 81
512 247 014

Informujemy, że na grudniowej sesji Rady Gminy zostały podjęte uchwały m.in. w następujących sprawach:

2017-01-03 11:52

 

 

 

Uchwała w sprawie okręgów wyborczych dostosowana została do wprowadzonego  nazewnictwa ulic w sołectwie Ogrodzona.

 

W uchwale w sprawie obwodów głosowania zmieniony został lokal obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Simoradzu – z budynku OSP  na budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Krętej 15.

Zmiana ta podyktowana jest koniecznością wyznaczenia od 2017r. kolejnego lokalu dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Po wprowadzeniu powyższej zmiany w Gminie Dębowiec funkcjonowały będą trzy lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, tj. w Kostkowicach, Ogrodzonej i w Simoradzu.

 

Facebook