Jubileusz 65-lecia KGW w Dębowcu

2015-10-28 11:31
 
Galeria

  

Rok 2015 jest dla naszego koła wyjątkowy.

17 października obchodziłyśmy jubileusz 65-lecia jego istnienia. Z tej to okazji na nasze uroczystości przybyło wiele znamienitych gości w osobach:

p. Renaty Michnik - z-cy Wójta Gminy Dębowiec

p. Mariana Matejczuk – przewodniczącego Rady Gminy Dębowiec

p. Bronisława Brudny – przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty Gminy Dębowiec

P. Danuty Kożusznik – przewodniczącej Rejonowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej

p.Gertrudy Proksa – przedstawicielki powiatu cieszyńskiego w Krajowej Radzie Kół Gospodyń Wiejskich

księdza Jerzego Gil - proboszcza parafii w Dębowcu

p. Adama Mencnarowskiego – delegata OSP

p. Kariny Bogusz – dyrektora GOKSiT w Dębowcu

p. Katarzyny Rymar – dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowcu

p. Ireny Bączek - przewodniczącej KGW w Łączce

p. Grażyny Ciemała - przewodniczącej KGW w Ogrodzonej i Heleny Kawulok – delegatki tegoż koła.

Swoją obecnością zaszczyciły nas koleżanki – seniorki, które swoją pracą i aktywnością zapisywały karty historii naszego koła, od jego powstania, do dnia dzisiejszego. Koło powstało z inicjatywy trzech pań: śp. Marii Zabystrzan i Heleny Malina oraz świętującej w listopadzie swoje 90 - te urodziny p. Elżbiety Biłko.

Jubileusz stał się okazją do uhonorowania koleżanek tworzących władze koła w poprzednich latach.

W części artystycznej wystąpiła młodzież Szkoły Podstawowej z Dębowca.

Pragniemy serdecznie podziękować nauczycielom za przygotowanie pełnego humoru i wesołości programu.

Obchody jubileuszowe zakończył wieczorek taneczny.
 

Zofia Legierska

 

Facebook