Konsultacje społeczne - Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

2014-12-03 15:03

- ''Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego'',
- ''Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowanego transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego'',
- ''naliza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego'',
- ''Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020''

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną dnia 11 grudnia 2014r. w godzinach 10:00 - 13:00 w Sali Sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

 

wiecej informacji  - tutaj

Facebook