Konsultacje społeczne

2017-03-03 14:28

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie projektów  uchwał Rady Gminy Dębowiec, dotyczących następujących spraw:

1. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Celem konsultacji jest  rozpoznanie stanowiska mieszkańców gminy w sprawie projektu uchwały.

Konsultacje mają  formę konsultacji internetowych (e-konsultacji).

Formularz zgłaszania opinii dotyczącej projektów w/w uchwał należy wysłać na adres e-mail: olga.stuchlik@debowiec.cieszyn.pl od dnia 08 marca 2017r. do dnia 13 marca 2017r.

Facebook