Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu  uchwały Rady Gminy Dębowiec, dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dębowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dębowcu

Celem konsultacji jest  rozpoznanie stanowiska mieszkańców gminy w sprawie projektu uchwały.

Konsultacje mają  formę konsultacji internetowych (e-konsultacji).

Arkusz zgłaszania opinii dotyczącej projektu w/w uchwały należy wypełnic na stronie internetowej www.debowiec.cieszyn.pl od dnia 25 września 2017 r. do dnia 02 października 2017 r.

Facebook