Laur Dębowego Liścia

2018-06-13 08:12

Przypominamy, że 15 lipca 2018r. upływa termin zgłaszania wniosków do nagrody Laur Dębowego Liścia za rok 2017.

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia i aktywność dla osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy Dębowiec.  

Zasady i tryb przyznawania nagród oraz ustalenia ich formy określa poniższy Regulamin.

Facebook