Laur Dębowego Liścia

2017-06-14 11:32

Przypominamy, że 15 lipca 2017r. upływa termin zgłaszania wniosków do nagrody Laur Dębowego Liścia za rok 2016.

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia i aktywność dla osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy Dębowiec.  

Zasady i tryb przyznawania nagród oraz ustalenia ich formy określa poniższy Regulamin.

Facebook