Nabór dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dębowiec

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016/2017

 

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) na rok szkolny 2016/2017  obowiązują następujące terminy oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.

 

 

 

 

Facebook