Nabór wniosków na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

2017-12-19 11:54

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza  nabór wniosków na realizację  zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku.

Wnioski dotyczące wsparcia realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6 – osobiście lub za pośrednictwem poczty(decyduje data wpływu do urzędu Gminy), w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana z oznaczeniem nazwa podmiotu oraz nazwą   zadania do dnia:

02 stycznia 2018 roku

Szczegółowe informacje  dotyczące wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz terminów i warunków składania wniosków dostępne są w treści ogłoszenia.

Informacje dotyczące ogłoszonego naboru wniosków zamieszczone zostały także w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.debowiec.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6.

Facebook