Nowe boisko w Ogrodzonej

2017-10-19 13:06
Galeria

  

14 października odbyła się w Ogrodzonej uroczystość otwarcia nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej. To ważne dla szkoły wydarzenie zbiegło się z świętem jakim jest Dzień Edukacji Narodowej.

Na ten dzień uczniowie i nauczyciele czekali od dawna. Wcześniej przy szkole było bowiem stare boisko asfaltowe.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani Krystyna Hanzlik – kierownik szkoły, która przywitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości oraz przedstawiła zaproszonych gości. Następnie wystąpił pan Tomasz Branny – wójt Gminy Dębowiec, który krótko nakreślił przebieg działań związanych z pozyskiwaniem funduszy na budowę boiska. Zwrócił uwagę na szczególną rolę radnego, pana Bronisława Brudnego, który czuwał nad sprawną realizacją inwestycji. Po przecięciu wstęgi, wspólnej modlitwie i błogosławieństwie szkolne boisko zostało uroczyście poświęcone.

Pragnąc upamiętnić to ważne wydarzenie w życiu szkoły wszyscy nauczyciele oraz uczniowie dołożyli wielu starań, aby opracować scenariusz akademii i przygotować uczniów do występów. Na scenie w sali gimnastycznej wystąpiły grupy dzieci z wszystkich klas, prezentując bogaty program artystyczny.

W trakcie części artystycznej odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów oraz wyróżnienie zasłużonych nauczycieli i pracowników szkoły.

Na zakończenie na salę wjechał tort w kształcie boiska. Jako pierwsi zostali poczęstowani goście, natomiast uczniowie uraczyli się tym pysznym ciastem już w klasach.

Facebook