Płatności masowe - ścieki czynsze

2018-01-18 10:36

Urząd Gminy Dębowiec informuje, że dnia 1 stycznia 2018 r. został wdrożony system płatności masowych do rozliczeń opłat z tytułu odprowadzania ścieków i czynszów. Każdemu  odbiorcy został przyporządkowany  indywidualny numer konta  bankowego w Banku Spółdzielczym.
W związku z powyższym, prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek bankowy wskazany na fakturze. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 33 8518922.

 

Facebook