Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

2017-03-14 15:19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu przystąpił do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016. O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Obecnie jest to kwota:
- dla osoby samotnie gospodarującej: 1268,00 złotych,
- dla osoby w rodzinie: 1028,00 złotych.

Zainteresowane osoby i rodziny z terenu Gminy Dębowiec powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Dębowiec będzie prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu.

Informacje dotyczące terminu oraz miejsca wydawania żywności będą umieszczone w późniejszym terminie na stronie internetowej www.debowiec.cieszyn.pl oraz w siedzibie GOPS w Dębowcu pod numerem telefonu. (33) 856-22-42.

Facebook