Problem z wałęsającymi się psami.

2018-02-22 09:41

W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, wałęsających się bez nadzoru, często narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg, mieszkańców, a szczególnie dzieci. W zdecydowanej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez mieszkańców. Bardzo często właściciele czworonogów nie trzymają ich na uwięzi, w kojcu czy zamkniętej posesji, pozwalając psom biegać samowolnie. Jednocześnie informujemy, że psy na nieogrodzonej posesji mogą być trzymane na uwięzi nie krótszej niż 3 metry przy czym zwierzę nie powinno być trzymane w taki sposób dłużej niż 12 godzin na dobę.

Urząd Gminy Dębowiec przypomina,  że za psa zawsze odpowiada jego właściciel i to na nim spoczywa obowiązek  odpowiedniego pilnowania czworonoga. W przypadku nie wywiązywania się z ww. obowiązku, posiadaczowi zwierzęcia zgodnie z Kodeksem wykroczeń wymierzona może zostać kara grzywny bądź nagany. Jeżeli pies w wyniku pogryzienia spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel czworonoga może odpowiadać jak za przestępstwo. Poszkodowany może także pozwać właściciela psa do sądu
i dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają psy, aby nie zapominali o swoich czworonogach i skutecznie zabezpieczali furtki i ogrodzenia posesji, tak by psy nie mogły jej opuszczać bez właściciela. Psy nie mogą biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru.

Facebook