Przyznano nagrody Wójta Gminy Dębowiec ”LAUR DĘBOWEGO LIŚCIA” .

2017-08-31 09:06

Informujemy, że Kapituła powołana do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody „Laur Dębowego Liścia (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 137/XIX/2016 z dnia 31 maja 2016r.) przyznała tegoroczne Laury dla następujących osób i organizacji:

Stanisława Wawrzyczka z Dębowca – za wieloletnią działalność na rzecz OSP w Dębowcu, krzewienie zasad ochrony przeciwpożarowej i wspieranie działalności OSP.

Urszuli  Kaczmarczyk z Simoradza – za wieloletnią działalność społeczną na rzecz LKS „Wyzwolenie” w Simoradzu, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sołectwa Simoradz

Haliny  Chwastek z Łączki– za aktywną działalność na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich oraz bezinteresowną pracę na rzecz lokalnej  społeczności

Reginy  Serwotki z Dębowca – za szczególny wkład w propagowanie czytelnictwa na terenie gminy oraz dbałość o pozytywny wizerunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu

Drużyny Juniorów LKS „Wyzwolenie” Simoradz – za zajęcie I miejsca w rozgrywkach IV Ligi Podokręgu Skoczów jesień 2016 oraz awans do III Ligi 2017r.

Pawła  Grzybka z Łączki – za wybitne osiągnięcia w nauce, zajęcie finałowych miejsc w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

Honorową nagrodę „Laur Dębowego Liścia” otrzymał

Krzysztof Błaszczak ze Skoczowa– za upowszechnianie i rozwój sportu, edukacji i kultury na terenie Gminy Dębowiec, a także prowadzenie działalności  na rzecz integracji różnych środowisk oraz krzewienia działalności sportowej

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych.
Gratulujemy Laureatom!

 

Facebook