Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Matejczuk


Z-ca przewodniczącego Rady Gminy:
Bronisław Brudny
 
Z-ca przewodniczącego Rady Gminy:
Karol Kozieł
 


Skład Rady Gminy Dębowiec:

okręg nr 1: Agnieszka Witas - Dębowiec
okręg nr 2: Mieczysław Trombik - Dębowiec
okręg nr 3: Beata Cieślińska - Dębowiec
okręg nr 4: Roman Kłoda - Dębowiec
okręg nr 5: Karol Kozieł - Dębowiec
okręg nr 6: Paweł Zawada - Kostkowice
okręg nr 7: Grzegorz Cymorek - Simoradz
okręg nr 8: Jarosław Danel  - Simoradz
okręg nr 9: Grzegorz Greń - Simoradz
okręg nr 10: Karol Chwastek - Iskrzyczyn
okręg nr 11: Józef Śniegoń - Iskrzyczyn
okręg nr 12: Marian Matejczuk - Ogrodzona
okręg nr 13: Urszula Pońc - Ogrodzona
okręg nr 14: Tomasz Kubicius - Gumna
okręg nr 15: Bronisław Brudny - Łączka

 

Biuro Rady Gminy - tel.: 33 856-22-41 lub 33 853-38-81 wew. 14

 

 
Facebook