Referat Finansów

Telefony do Urzędu:

33 853-38-81, 33 856-22-41, 33 856-22-85

 

Skarbnik Gminy:
mgr inż. Iwona Krywulko - Grad - wew.20
e-mail: iwona.grad@debowiec.cieszyn.pl

 

Z-ca skarbnika - wew.21
Księgowość budżetowa - wew.21
Ksiegowość odpadów, Egzekucja - wew.21
Deklaracje odpady, Składki zus, Fundusz sołecki - wew.21

 

Facebook