Referat Gospodarki Wiejskiej

Telefony do Urzędu:

33 853-38-81, 33 856-22-41, 33 856-22-85

 

Kierownik referatu:
Renata Michnik - wew.29 lub 530-484-790
renata.michnik@debowiec.cieszyn.pl

 

Inwestycje, utrzymanie dróg, sieci kanalizacyjne,
oczyszczalnie - wew.18 lub  509-900-341

Fundusze unijne - wew.26

Ochrona środowiska, wycinka drzew, decyzje środowiskowe, koordynacja zbiórki odpadów - wew.27

Planowanie przestrzenne, działalność gospodarcza,
gospodarka nieruchomościami
- wew.28

 

 

 
Facebook