Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 +"

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O PROGRAMIE „RODZINA 500 +”?

 

Komu przysługuje świadczenie?

Rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka w wieku do 18 roku życia:

 • na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują świadczenie niezależnie od dochodu
 • na pierwsze lub jedyne dziecko : po spełnieniu kryterium dochodowego, wynoszącego 800 zł netto dochodu na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto, jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

 

Gdzie można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia?

 

Gdzie można złożyć wniosek?

 • W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu:                            
  ul. Katowicka 3   -   1 piętro (pon.- śr.: 8.00-15.00, czw. 8.00-16.00, pt.: 8.00-14.00)
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, platformy usług elektronicznych ZUS, portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej (portal Emp@tia), Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) przez ePUAP na Elektroniczna Platformę Usług Administracji Publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza – ESP)

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r.

 

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

 • W przypadku wniosków złożonych w dniach 1 kwietnia - 1 lipca 2016r. świadczenie będzie przyznane na okres od kwietnia 2016r. do września 2017r. (ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia)
 • W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016r. będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek

 

Czy wysokość dochodu ma znaczenie dla przyznania świadczenia?

Tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jedyne lub pierwsze dziecko w rodzinie.

Do wniosku należy wtedy dołączyć ustalone przez ustawodawcę dokumenty, dostępne do pobrania razem z wnioskiem

 

Czy Program Rodzina 500+ ma wpływ na prawo do otrzymywania innych świadczeń?

Nie, świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów czy dodatku do czynszu.

 

Informacje:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu,
  ul. Katowicka 3,                                                              
  tel. 33 856-22-42, kom. 501-967-411
 • www.debowiec.cieszyn.pl
 • www.mpips.gov.pl

 

Facebook