Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Dębowcu

Dyrektor: mgr Katarzyna Rymar
Zastępca dyrektora: dr Danuta Jankowska

 

 

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa
w Dębowcu
ul. Szkolna 3
43 - 426 Dębowiec
tel.: 033 8562227
tel.: 530 43 16 04
 

Szkoła Podstawowa w Dębowcu Filia w Iskrzyczynie

Kierownik Filii: mgr Bożena Szczurek Borkowska

 
Dane teleadresowe:
Szkoła Podstawowa w Dębowcu
Filia w Iskrzyczynie
ul. Mirów 6
43 - 426 Dębowiec
tel.: 033 853 36 36

 


Szkoła Podstawowa w Dębowcu Filia w Ogrodzonej

Kierownik Filii: mgr inż. Krystyna Hanzlik
 
 
 
Dane teleadresowe:
Szkoła Podstawowa w Dębowcu
Filia w Ogrodzonej
ul. Wiedeńska 18
43 - 426 Dębowiec
tel.: 338 533 754
tel.: 535 50 45 50

 


Szkoła Podstawowa w Dębowcu Filia z oddziałami przedszkolnymi w Simoradzu

Kierownik Filii: mgr Joanna Sławińska
 
 
Dane teleadresowe:
Szkoła Podstawowa w Dębowcu
Filia z oddziałami przedszkolnymi w Simoradzu
Simoradz, ul. Kręta 15
43 - 426 Dębowiec
tel.: 33 853 25 13
tel.: 530 43 16 07
debowiecsp.edupage.org/

 

Facebook