URZĄD GMINY W DĘBOWCU PRZYJMIE STAŻYSTÓW

2018-02-21 14:15

Urząd Gminy w Dębowcu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie

zapraszają chętnych do do odbycia stażu w tutejszym Urzędzie.

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych do 29 rż.  Okres stażu obejmuje 6 miesięcy od dnia 19.03.2018 do 18.09.2018r.

Zainteresowani powinni być zarejestrowani, jako bezrobotni w PUP w Cieszynie i tam uzyskać skierowanie na staż.

Termin kierowania na staż przez PUP w Cieszynie upływa w dniu 13.03.2018r.


 

Staż będzie realizowany w ramach projektu pod nazwą "PO WER- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój"

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PUP w Cieszynie:

 Marcelina Sobańska-Szczyrba (pok. 22, II piętro), tel. (033) 8514991 w.118 lub 120.

Facebook