URZĄD GMINY W DĘBOWCU PRZYJMUJE INFORMACJE O SZKODACH - Zgłoszenia do 11.07.2017 do godz. 11.00

2017-07-11 09:04

majątkowych, rzeczowych oraz w uprawach, jakie wyrządziła nawałnica, która przeszła

w dniu 07 lipca 2017 roku.

 

 

 

 

Informacje przyjmowane są pod telefonami lub w sekretariacie (pok.13) do 11.07.2017 do godz. 11.00

Sekretariat:

tel:   (33) 851-89-11 lub (33) 853-38-81 wew. 11

 

Referat Gospodarki Wiejskiej:

tel:   (33) 851-89-29 lub (33) 851-89-27 lub (33) 856-22-83 wew. 27 lub 29

 

Prosimy o przekazanie następujących danych:

imie, nazwisko,

adres, ewentualnie numer działki,

telefon kontaktowy,

rodzaj szkód i zakres.

W przypadku upraw rolnych: powierzchnia, rodzaj upraw, szacowane strata w uprawie.

 

Facebook