Wywóz ścieków

Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 

 

1.  Usługi Transportowe i Wulkanizacyjne Kubicius Eugeniusz            (ważne do 3.04.2018 r.)

Simoradz ul. Dębina 30, 43-426 Dębowiec

tel. 33 856 22 72, 501 337 624

 

2.  Wywóz ścieków Dariusz Franek                                                     (ważne do 20.05.2018 r.)

Ochaby Małe ul. Dębowiecka 103, 43-430 Skoczów 

tel. 781 335 250

 

3.  Usługi transportowe i rolnicze Tadeusz Madzia                             (ważne do 26.05.2018 r.)

Simoradz ul. Kwiatowa 69

tel. 33 858 84 67

 

4.  Wywóz ścieków EKO- BEL Stanisław Żbel                                    (ważne do 16.07.2018 r.)

ul. Żebroka 24, 43-430 Skoczów

tel. 33 853 45 73, 691 711 006

 

5.  FHU Zygmunt Jastrzębski                                                             (ważne do 2.06.2019 r.)

Ochaby Wielkie ul. Baranowicka 5, 43-430 Skoczów

tel. 33 853 55 08, 501 295 270

 

6.  FHU „VOL-TRANS” Zbigniew Jastrzębski                                    (ważne do 23.02.2021 r.)

Ochaby Wielkie ul. Baranowicka 5, 43-430 Skoczów

tel. 502 374 416

 

7.  Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o. o.              (ważne do 31.08.2024 r.)

ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

tel. 33 479 41 00

 

8.  Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Goleszowie                            (ważne do 28.07.2026 r.)

ul. 1 Maja 13, 43-440 Goleszów

tel. 33 852 86 24

 

9.  Ekoplast – Produkt Sp. z o. o.                                                     (ważne do 23.09.2026 r.)

ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

tel. 33 858 00 75

10.  F.H.U. MIGRA Mieczysław Bierski                                                     (ważne do 02.01.2027 r.)

Kończyce Wielkie ul. Olszowa 9, 43-419 Hażlach

tel. 731 111 026

11.  WC SERWIS ŚLĄSK Sp. z o.o.                                                         (ważne do 16.03.2027 r.)

ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze

tel. 322 784 531

Facebook