XXIX Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2017-07-03 08:22

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2016 poz.446 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu  7 lipca 2017r. o godz. 13.30  XXIX Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zapytania radnych.
  3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i na zawarcie porozumienia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 1/6 w prawie własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 269/1 obręb geodezyjny Kostkowice.
  6. Sprawozdanie z działalności wójta.
  7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2017r.
  8. Wolne wnioski i zakończenie sesji.  

 

 

Facebook