XXVII Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2017-04-20 06:58

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2016 poz.446 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 25 kwietnia 2017r. o godz. 13.30  XXVII Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zapytania radnych.
  3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  4. Sprawozdania i informacje:

- Kierownika GOPS w Dębowcu z działalności Ośrodka za 2016r.

- Kierownika GOPS w Dębowcu – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

- Wójta Gminy z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r. w Gminie

- Wójta Gminy z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych za 2016r.

- Wójta Gminy o umowach najmu zawartych i rozwiązanych w 2016r.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
  3. Sprawozdanie z działalności wójta.
  4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2017r.
  5. Wolne wnioski i zakończenie sesji.  

 

Facebook