XXXI Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

2017-09-12 13:54

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2016 poz.446 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu  19 września 2017r. o godz. 13.30  XXXI Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podziękowanie dla P. Felicji Dudzińskiej za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Gimnazjum w Dębowcu.
  3. Zapytania radnych.
  4. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
  8. Sprawozdanie z działalności wójta.
  9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 29 sierpnia 2017r.
  10. Wolne wnioski i zakończenie sesji.  
Facebook