Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie 2017 r.

2017-11-07 08:45

Gumna i Kostkowice - 17 listopada 2017 r.

Łączka i Ogrodzona - 21 listopada 2017 r.

Iskrzyczyn i Simoradz - 28 listopada 2017 r.

Dębowiec - 30 listopada 2017 r.

Facebook