Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w marcu 2017 r.

Gumna i Kostkowice - 17 marca 2017 r.

 Łączka i Ogrodzona - 21 marca 2017 r.

 Dębowiec - 29 marca 2017 r.

 Iskrzyczyn i Simoradz - 31 marca 2017 r.

Facebook