Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w marcu 2018 r.

2018-02-28 09:42


Iskrzyczyn i Simoradz - 2 marca 2018 r.

Gumna i Kostkowice - 16 marca 2018 r.

Łączka i Ogrodzona - 20 marca 2018 r.

Dębowiec - 28 marca 2018 r.

Facebook