Zebranie wiejskie w Dębowcu

2017-09-15 10:53

Rada Sołecka w Dębowcu zaprasza na zebranie wiejskie które odbędzie się 25.09 2017 o  godzinie 18 .00 w Szkole Podstawowej /stołówka gimnazjum/ z następującym porządkiem:

1.Otwarcie zebrania

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Wybór sekretarza zebrania

4.Przedstawienie propozycji wykorzystania funduszu sołeckiego na 2018 rok

5.Dyskusja

6.Podjęcie uchwał

7.Wolne wnioski i zakończenie

Facebook