ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

2017-01-23 08:07

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ w I PÓŁROCZU 2017 r.

      Wójt Gminy Dębowiec  informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Dębowiec, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

  • od 1 luty 2017 r. do 28 luty 2017 r.

odpowiedni wniosek należy złożyć do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
 

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2017 roku – 1,00 zł


Pieniądze wypłacane będą w terminie:

  • 3 - 28 kwietnia  2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Facebook