ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

2017-07-24 12:28

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ w II PÓŁROCZU 2017 r.
      Wójt Gminy Dębowiec  informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Dębowiec, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:
od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
odpowiedni wniosek należy złożyć do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.,
 
Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2017 roku – 1,00 zł


Pieniądze wypłacane będą w terminie:
2 - 31 października  2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 

Facebook