Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

 • zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic (matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych),encyklopedii, lektur szkolnych (wymagana adnotacja szkoły), vademecum, kompendium, map
 • zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, tornister, plecak szkolny, torba sportowa, itp.), 
 • okulary korekcyjne (z  odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty)
 • zakup stroju galowego, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
 • zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:
 • odzież sportowa:
 • dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, skarpety sportowe,
 • strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie – 1 para każdego artykułu na semestr,
 • obuwie sportowe:
 • 2 pary na semestr(ewentualnie dodatkowo klapki na basen– 1 para na semestr)
 • zakup stroju ochronnego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
 • zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk– niezbędnych w procesie edukacji(wymagane potwierdzenie przez szkołę),
 • zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu (za wrzesień-czerwiec danego roku szkolnego) – umowa w miejscu zamieszkania ucznia + faktura VAT i dowód opłaty
 • zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. sportowe, muzyczne, językowe, kółka tematyczne, nauka pływania)– wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć, faktura lub rachunek z pływalni potwierdzający, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych
 • zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. rower dla ucznia trenującego kolarstwo),
 • zakup określonego sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia),
 • całkowity lub częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia albo całkowite lub częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),
 • wyjazd na „zieloną szkołę”, wycieczki o charakterze edukacyjnym organizowane przez szkołę (wymagane pisemne oświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia bądź kopia zbiorczej faktury z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzona przez szkołę),
 • zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych, oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura, listwa, również papier do drukarki, tusz/toner, inne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego), naprawa i montaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych (przy czym oryginał faktury nie będzie zwracany, gdyż musi pozostać w dokumentacji stypendium!)
 • zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko,
 • inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia– uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

 

NIE BĘDĄ REFUNDOWANEWYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM:

 • odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy)
 • stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę
 • meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy)
 • kamery internetowe,
 • sprzęt rehabilitacyjny
 • wkładki ortopedyczne,
 • śpiwory, namioty,
 • obozy i zimowiska rekreacyjne.

 

UWAGA!

 • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na wnioskodawcę - rodzica lub pełnoletniego ucznia
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków
 • ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne”(w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury)
 • odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.
 • faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.