Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 14 lipca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Zarządzanie kryzysowe

Zadania :

  • realizowanie zadań z zakresu obrony narodowej w Gminie Dębowiec,
  • realizowanie przedsięwzięć obrony cywilnej w Gminie Dębowiec,
  • realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • koordynowanie i realizowanie programów poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Gminy Dębowiec,
  • realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • nadzorowanie tworzenia procedur i realizacji zadań w ramach Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego dla Gminy Dębowiec,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych.

 

Telefon kontaktowy do koordynatora zarządzania kryzysowego w Gminie Dębowiec 33 851 89 17