Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 3 marca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Wymiana źródła ciepła

Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Dębowiec

Na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 249/XXXIV/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. Urząd Gminy Dębowiec przyjmuje wnioski o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła. Nabór wniosków trwa od 1 lutego do 31 marca danego roku. Wzór wniosku i pozostałych dokumentów wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem dostępny jest w urzędzie oraz na stronie internetowej Gminy Dębowiec. Kwota udzielanej dotacji stanowi 50% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, lecz nie więcej niż 4 000 zł. Szczegóły dotyczące udzielania dotacji dostępne w Regulaminie.