Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Wymiana źródła ciepła

Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Dębowiec

Na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 427/L/2024 Rady Gminy Dębowiec z dnia 26 marca 2024 r. oraz zarządzenia Wójta Gminy Dębowiec Nr 65/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. Urząd Gminy Dębowiec przyjmuje wnioski o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła. Nabór wniosków trwa od 7 maja 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. Wzór wniosku i pozostałych dokumentów wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem dostępny jest w urzędzie oraz na stronie internetowej Gminy Dębowiec. Kwota udzielanej dotacji stanowi 50% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, lecz nie więcej niż 4 000 zł. Szczegóły dotyczące udzielania dotacji dostępne  są w Regulaminie.