Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 14 lipca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Urząd Gminy

Władze Gminy

Wójt gminy
mgr inż. Tomasz Branny
 
Z-ca Wójta gminy
inż. Krzysztof Wawak
krzysztof.wawak@debowiec.cieszyn.pl

Sekretarz gminy
mgr Dorota Krzyżanek
mgr Alina Siekierka
 

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych

Telefony do Urzędu:

Tel. +48 33 853-38-81, +48 33 856-22-41,

Fax +48 33 856-22-85

 


Kierownik Referatu:
mgr Dorota Krzyżanek - Sekretarz gminy - wew.14
dorota.krzyzanek@debowiec.cieszyn.pl

Sekretariat - wew.11
Obsługa Rady Gminy - wew.12
Meldunek, Dowody osobiste- wew.32
Informatyk - wew.15
Zarządzanie kryzysowe - wew.17
Kadry - wew.12
Umowy dzierżawy, Akcyza - wew.37
Współpraca z organizacjami pożytku publicznego - wew.16

Referat Finansów

Skarbnik Gminy:
mgr Alina Siekierka - wew.39
e-mail: alina.siekierka@debowiec.cieszyn.pl

Z-ca skarbnika - wew.38
Księgowość budżetowa - wew.21, 36
Ksiegowość odpadów - wew.37
Deklaracje odpady - wew.40

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik Referatu:
mgr Urszula Wróbel - wew.19
urszula.wrobel@debowiec.cieszyn.pl

Sprawy podatkowe - wew.19
Faktury - wew.22
Egzekucja podatkowa i cywilno-prawna - wew.24

Referat Gospodarki Wiejskiej

Kierownik Referatu:
mgr Krystian Iskrzycki - wew.28 lub 535 272 260
krystian.iskrzycki@debowiec.cieszyn.pl

Inwestycje, utrzymanie dróg, sieci kanalizacyjne,
oczyszczalnie -
wew.18 lub  509 900 341

Ochrona środowiska, wycinka drzew, wymiana pieców - wew.16

Ochrona środowiska, fundusze unijne - wew. 25

Ochrona środowiska, koordynacja zbiórki odpadów - wew.27

Planowanie przestrzenne, działalność gospodarcza,
gospodarka nieruchomościami
- wew.28

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:
mgr Aneta Kuszela -
wew.12

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:
mgr Tomasz Bąk - wew.24