Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Nabór dzieci do szkół i przedszkoli

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Dębowiec w roku szkolnym 2024/2025

 1. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Dębowiec.
 2. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu. Deklaracja  dostępna jest w danym przedszkolu lub szkole z oddziałem przedszkolnym.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).
 4. Jeśli przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr 204/XXVI/2017 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 marca 2017 r.  w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 5. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniem nr 9/2024 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.
 6. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola dostępny jest w danym przedszkolu lub szkole z oddziałem przedszkolnym. Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskać można  w każdym z przedszkoli na terenie Gminy Dębowiec.
 

Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 w Gminie  Dębowiec

 1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Dębowiec. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole .
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec zostały określone Zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na rok szkolny 2024/2025 w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr 203/XXVI/2017  Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 marca 2017 r.  roku w sprawie  określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 5. Wzór wniosku dostępny jest w każdej szkole. Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskać można w każdej szkole podstawowej na terenie Gminy Dębowiec.