Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 14 lipca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

FHU "Dajuka" Józef Wiercigroch

ul. Spółdzielcza 12

43-426 Dębowiec

Tel. 33 851 01 15

Punkt otwarty w każdą środę od 800 - 1530

oraz w drugą sobotę miesiąca od 800 - 1200

 

Rodzaje odbieranych odpadów w PSZOK:

 • przeterminowane leki,
 • chemikalia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
 • szkło oraz opakowania ze szkła,
 • papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
 • metale oraz opakowania z metali,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • zmieszane odpady opakowaniowe,
 • popiół,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne ( w ilości 1 m3)
 • tekstylia i odzież

 

Nie będą przyjmowane:

- części samochodowe

- odpady zmieszane