Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Walka ze smogiem - wymiana starych nieekologicznych kotłów w 2018 r.

W związku z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego w roku 2018 Gmina Dębowiec udzielała dofinansowań do wymiany starych nieekologicznych kotłów na  nowe źródła ciepła. Podstawą do tego był regulamin dofinansowania inwestycji z zakresu wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 249/XXXIV/2018 dnia 12 stycznia 2018 r.. Zlikwidowanych zostało 20 starych kotłów węglowych, a w miejsce ich zostały zamontowane kotły klasy V bądź gazowe. Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie w roku 2018 wyniosła 77 753,65 zł z czego:

  • środki Gminy Dębowiec: 58 851,82 zł;
  • środki WFOŚiGW: 18 901,83 zł