Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Walka ze smogiem - wymiana starych nieekologicznych kotłów w 2020 r.

W związku z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego w roku 2020 Gmina Dębowiec udzielała dofinansowań do wymiany starych nieekologicznych kotłów na  nowe źródła ciepła. Podstawą do tego był regulamin dofinansowania inwestycji z zakresu wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 249/XXXIV/2018 dnia 12 stycznia 2018 r.. Zlikwidowanych zostało 10 starych kotłów węglowych, a w miejsce ich zostały zamontowane kotły klasy V bądź gazowe. Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie w roku 2020 wyniosła:

  • środki Gminy Dębowiec: 40 000,00 zł