Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość;
  2. Zwalnia się w części  z opłaty, o której mowa w ust. 1, właścicieli nieruchomość zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, tj w wysokości 3 zł.
  3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 128 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.