Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 8 czerwca 2023
Przejdź na nasz profil Facebook

Akcja doręczania mieszkańcom Gminy Dębowiec decyzji podatkowych

W najbliższych dniach rozpocznie się coroczna akcja doręczania mieszkańcom Gminy Dębowiec decyzji podatkowych.

 

Decyzje wymiarowe na 2023 rok dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, podobnie jak w latach ubiegłych, będą doręczane przez pracowników Urzędu Gminy Dębowiec. Informujemy, że z uwagi na obniżenie kosztów wydruku do decyzji podatkowej nie będą dołączane blankiety wpłat.


W Urzędzie Gminy Dębowiec od 2023 roku został wdrożony system SPK – elektroniczny system powiadamiający o zaległościach z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


W związku z tym do decyzji podatkowej jest załączony formularz, który należy wypełnić oraz dostarczyć do Urzędu Gminy Dębowiec, by otrzymywać powiadomienia sms o zaległościach z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Formularz w formie elektronicznej znajduje się w załączeniu. Wersja papierowa formularza dostępna jest w Urzędzie Gminy Dębowiec.