Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
sobota 20 kwietnia 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Bieżące remonty dróg gminnych

Okres zimowy nie przeszkodził w remontach dróg na terenie Gminy Dębowiec.

Jako pierwszy ruszy remont ul. Sadowej w Dębowcu, w ramach którego została wykonana nowa nawierzchnia na całej długości drogi. Koszt wykonania remontu drogi wyniósł 315.944,85zł. Na ten cel Wójt Gminy pozyskał dofinansowanie w wysokości 90 tys. z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.

W lutym rozpoczęto prace przy inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej ulica Wspólna w Łączce. Podobnie jak w przypadku ulicy Sadowej zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Koszt inwestycji wyniósł 157.439,78zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że inwestycja została wykonana w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego przekazanego na ten cel przez mieszkańców sołectwa Łączka.

Końcem 2023 roku zostały także wykonane gruntowne remonty dróg
ul. Chodniki w Kostkowicach i ul. Lipowa w Dębowcu. Na obu drogach zostało wykonane wzmocnienie podbudowy oraz nowa nawierzchnia asfaltowa. W ramach inwestycji zostały również utwardzone pobocza.

„W ubiegłych latach udało się już wyremontować początkowe odcinki drogi ul. Chodniki w Kostkowicach od ulicy Samlowiec oraz ulicy Lipowa od strony ulicy Katowickiej. Po długich postepowaniach z uregulowaniem przebiegu drogi oraz procedurami w zakresie własności nieruchomości Gmina mogła w końcu zaprojektować i wykonać jedna z kluczowych drog w Gminie.” - mówi Tomasz Branny Wójt Gminy Dębowiec.  „…Dziś do dyspozycji mieszkańców jest asfaltowa droga łącząca sołectwo Kostkowice z sołectwem Dębowiec” – dodaje Wójt

W ramach wykonywanych prac zostanie przebudowany odcinek o łącznej długości 792mb.

Koszt wykonania inwestycji zgodnie z zawartą umową z wykonawcą to ponad 1 milion złotych z czego z Województwa Śląskiego w ramach dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Gmina Dębowiec pozyskała 300.000,00zł

 

 

Krzysztof Wawak