Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
piątek 1 lipca 2022
Przejdź na nasz profil Facebook

Geoportal powiatu cieszyńskiego

Klienci   administracji   publicznej   oraz   spoza   administracji   publicznej   mają   możliwość   złożenia i zrealizowania przez e-usługi wniosków, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie wzorów wniosków   o   udostępnienie   materiałów   powiatowego   zasobu   geodezyjnego   i   kartograficznego tj. wniosków „P + P1-P7” oraz wniosku „EGiB”. Katalog powyższych e-usług umożliwia m.in.:

  • zamówienie i zakup wypisu/wyrysu z rejestru gruntów/budynków/lokali;
  • zamówienie i zakup map ewidencyjnych/zasadniczych;
  • przeglądanie/zakup zbioru danych RCN;
  • zamówienie   i   zakup   innych   materiałów   państwowego   zasobu   geodezyjnego i kartograficznego;
  • zgłaszanie prac geodezyjnych oraz pobieranie danych do zgłoszenia;
  • oraz złożenie wniosku na naradę koordynacyjną,

powyższe materiały zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne udostępniane są odpłatnie.
Ponadto poprzez serwis Geoportal powiatu cieszyńskiego dostępne są nieodpłatne usługi:

  • przeglądania danych EGIB;
  • przeprowadzania narad koordynacyjnych w zakresie sytuowania sieci uzbrojenia terenu;
  • usługi WMS i WF


Adresu   Geoportalu   powiatu   cieszyńskiego   -  https://cieszyn.geoportal2.pl