Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

INFORMACJA KOMISARIATU POLICJI W SKOCZOWIE

Komisariat Policji w Skoczowie informuje o zdiagnozowanym zagrożeniu w rejonie służbowym nr 8 (Dębowiec, ul. Stroma 3, rejon prywatnej posesji) na terenie Gminy Dębowiec. Zdiagnozowane zagrożenia to: gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją. Do opisanych zdarzeń dochodzi głównie w dni ustawowo wolne od pracy oraz tzw. długie weekendy, w porze wieczorowo - nocnej.

Założenia działania priorytowego  obejmować będą okres od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023r. a podejmowane przez funkcjonariuszy KP w Skoczowie oraz podmioty współpracujące działania zmierzać będą do ograniczenia negatywnych zjawisk i zdarzeń oraz ilości zgłoszeń.

Rejon służbowy nr 8 (gmina Dębowiec) mł. asp. Tomasz Greń tel. 47 857 36 38, 727 032 342, e-mail: dzielnicowy.skoczow8@cieszyn.ka.policja.gov.pl